นักลงทุนสัมพันธ์


รับข่าวผ่านอีเมล์สมัครที่นี่

INVESTOR KITS

ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

ปฏิทินนักลงทุน

  • กิจกรรมทั้งหมด
  • ประชุมผู้ถือหุ้น
  • วันที่ไม่ได้รับสิทธิ
  • งบการเงิน
  • ประชุมนักวิเคราะห์
วันที่ กิจกรรม สถานที่/รายละเอียด
2562
18 พ.ย. 62 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2562 บมจ. อาร์เอส
14 พ.ย. 62 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2562
29 ส.ค. 62 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2562 บมจ. อาร์เอส
26 ส.ค. 62 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.20 บาท
วันที่จ่าย : 12 ก.ย. 62
13 ส.ค. 62 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2562
16 พ.ค. 62 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2562 บมจ. อาร์เอส
13 พ.ค. 62 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2562
9 เม.ย. 62 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ห้อง Platinum Hall ชั้น 3 โรงแรม Grand Mercure Bangkok Fortune
28 ก.พ. 62 วันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ห้อง Platinum Hall ชั้น 3 โรงแรม Grand Mercure Bangkok Fortune
28 ก.พ. 62 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.20 บาท
วันที่จ่าย : 25 เม.ย. 62
26 ก.พ. 62 ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2561 บมจ. อาร์เอส
15 ก.พ. 62 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2561
2561
30 พ.ย. 61 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2561 บมจ. อาร์เอส
14 พ.ย. 61 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2561
21 ส.ค. 61 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.25 บาท
วันที่จ่าย : 4 ก.ย. 61
14 ส.ค. 61 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2561 บมจ. อาร์เอส
8 ส.ค. 61 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2561
17 พ.ค. 61 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2561 บมจ. อาร์เอส
14 พ.ค. 61 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2561
4 เม.ย. 61 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ห้องซาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
6 มี.ค. 61 วันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ห้องซาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
27 ก.พ. 61 ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2560 บมจ. อาร์เอส
21 ก.พ. 61 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2560
2560
17 พ.ย. 60 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2560 ห้องประชุมเปียโน, บมจ. อาร์เอส
14 พ.ย. 60 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2560
21 ส.ค. 60 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2560 ห้องประชุมฮาร์พ, บมจ. อาร์เอส
15 ส.ค. 60 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2560
18 พ.ค. 60 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2560 ห้องประชุมฮาร์พ, บมจ. อาร์เอส
15 พ.ค. 60 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2560
5 เม.ย. 60 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว (ห้องวิภาวดีบอลรูม C)
12 เม.ย. 60 วันที่ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (RS-W3)
6 มี.ค. 60 วันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว (ห้องวิภาวดีบอลรูม C)
28 ก.พ. 60 ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2559 ห้องประชุมฮาร์พ, บมจ. อาร์เอส
22 ก.พ. 60 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2559
11 ม.ค. 60 ประชุมนักวิเคราะห์ Business Plan ปี 2560 ห้องประชุมเปียโน, บมจ. อาร์เอส
2559
17 พ.ย. 59 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2559 ห้องประชุมฮาร์พ, บมจ. อาร์เอส
14 พ.ย. 59 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2559
16 ส.ค. 59 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2559 ห้องประชุมฮาร์พ, บมจ. อาร์เอส
10 ส.ค. 59 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2559
16 พ.ค. 59 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2559 ห้องประชุมฮาร์พ, บมจ. อาร์เอส
11 พ.ค. 59 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2559
27 เม.ย. 59 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อาร์เอส ฮอล์, บมจ. อาร์เอส
8 มี.ค. 59 วันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.10 บาท
วันที่จ่าย : 11 พ.ค. 59
8 มี.ค. 59 วันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น อาร์เอส ฮอล์, บมจ. อาร์เอส
29 ก.พ. 59 ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2558 บมจ. อาร์เอส
25 ก.พ. 59 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2558
2558
19 พ.ย. 58 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2558 บมจ. อาร์เอส
16 พ.ย. 58 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2558
19 ส.ค. 58 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2558 บมจ. อาร์เอส
11 ส.ค. 58 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2558
18 พ.ค. 58 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2558 บมจ. อาร์เอส
13 พ.ค. 58 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2558
22 เม.ย. 58 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อาร์เอส ฮอล์, บมจ. อาร์เอส
6 มี.ค. 58 วันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.18 บาท
วันที่จ่าย : 8 พ.ค. 58
6 มี.ค. 58 วันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น อาร์เอส ฮอล์, บมจ. อาร์เอส
5 มี.ค. 58 ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2557 บมจ. อาร์เอส
24 ก.พ. 58 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2557
12 ม.ค. 58 ประชุมนักวิเคราะห์ Business Plan 2558 บมจ. อาร์เอส
2557
18 พ.ย. 57 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2557 บมจ. อาร์เอส
11 พ.ย. 57 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2557
26 ส.ค. 57 วันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.12 บาท
วันที่จ่าย : 12 ก.ย. 57
21 ส.ค. 57 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2557 บมจ. อาร์เอส
14 ส.ค. 57 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2557
19 พ.ค. 57 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2557 บมจ. อาร์เอส
14 พ.ค. 57 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2557
24 เม.ย. 57 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 อาร์เอส ฮอล์, บมจ. อาร์เอส
11 มี.ค. 57 ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2556 บมจ. อาร์เอส
10 มี.ค. 57 วันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.20 บาท
วันที่จ่าย : 8 พ.ค. 57
10 มี.ค. 57 วันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น อาร์เอส ฮอล์, บมจ. อาร์เอส
26 ก.พ. 57 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2556
27 ม.ค. 57 ประชุมนักวิเคราะห์ Business Plan ปี 2557 บมจ. อาร์เอส
วันที่ กิจกรรม สถานที่/รายละเอียด
9 เม.ย. 62 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ห้อง Platinum Hall ชั้น 3 โรงแรม Grand Mercure Bangkok Fortune
4 เม.ย. 61 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ห้องซาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
5 เม.ย. 60 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว (ห้องวิภาวดีบอลรูม C)
27 เม.ย. 59 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อาร์เอส ฮอล์, บมจ. อาร์เอส
22 เม.ย. 58 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อาร์เอส ฮอล์, บมจ. อาร์เอส
24 เม.ย. 57 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 อาร์เอส ฮอล์, บมจ. อาร์เอส
วันที่ กิจกรรม สถานที่/รายละเอียด
26 ส.ค. 62 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.20 บาท
วันที่จ่าย : 12 ก.ย. 62
28 ก.พ. 62 วันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ห้อง Platinum Hall ชั้น 3 โรงแรม Grand Mercure Bangkok Fortune
28 ก.พ. 62 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.20 บาท
วันที่จ่าย : 25 เม.ย. 62
21 ส.ค. 61 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.25 บาท
วันที่จ่าย : 4 ก.ย. 61
6 มี.ค. 61 วันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ห้องซาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
12 เม.ย. 60 วันที่ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (RS-W3)
6 มี.ค. 60 วันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว (ห้องวิภาวดีบอลรูม C)
8 มี.ค. 59 วันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.10 บาท
วันที่จ่าย : 11 พ.ค. 59
8 มี.ค. 59 วันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น อาร์เอส ฮอล์, บมจ. อาร์เอส
6 มี.ค. 58 วันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.18 บาท
วันที่จ่าย : 8 พ.ค. 58
6 มี.ค. 58 วันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น อาร์เอส ฮอล์, บมจ. อาร์เอส
26 ส.ค. 57 วันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.12 บาท
วันที่จ่าย : 12 ก.ย. 57
10 มี.ค. 57 วันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.20 บาท
วันที่จ่าย : 8 พ.ค. 57
10 มี.ค. 57 วันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น อาร์เอส ฮอล์, บมจ. อาร์เอส
วันที่ กิจกรรม สถานที่/รายละเอียด
14 พ.ย. 62 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2562
13 ส.ค. 62 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2562
13 พ.ค. 62 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2562
15 ก.พ. 62 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2561
14 พ.ย. 61 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2561
8 ส.ค. 61 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2561
14 พ.ค. 61 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2561
21 ก.พ. 61 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2560
14 พ.ย. 60 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2560
15 ส.ค. 60 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2560
15 พ.ค. 60 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2560
22 ก.พ. 60 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2559
14 พ.ย. 59 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2559
10 ส.ค. 59 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2559
11 พ.ค. 59 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2559
25 ก.พ. 59 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2558
16 พ.ย. 58 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2558
11 ส.ค. 58 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2558
13 พ.ค. 58 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2558
24 ก.พ. 58 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2557
11 พ.ย. 57 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2557
14 ส.ค. 57 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2557
14 พ.ค. 57 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2557
26 ก.พ. 57 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2556
วันที่ กิจกรรม สถานที่/รายละเอียด
18 พ.ย. 62 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2562 บมจ. อาร์เอส
29 ส.ค. 62 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2562 บมจ. อาร์เอส
16 พ.ค. 62 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2562 บมจ. อาร์เอส
26 ก.พ. 62 ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2561 บมจ. อาร์เอส
30 พ.ย. 61 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2561 บมจ. อาร์เอส
14 ส.ค. 61 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2561 บมจ. อาร์เอส
17 พ.ค. 61 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2561 บมจ. อาร์เอส
27 ก.พ. 61 ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2560 บมจ. อาร์เอส
17 พ.ย. 60 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2560 ห้องประชุมเปียโน, บมจ. อาร์เอส
21 ส.ค. 60 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2560 ห้องประชุมฮาร์พ, บมจ. อาร์เอส
18 พ.ค. 60 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2560 ห้องประชุมฮาร์พ, บมจ. อาร์เอส
28 ก.พ. 60 ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2559 ห้องประชุมฮาร์พ, บมจ. อาร์เอส
11 ม.ค. 60 ประชุมนักวิเคราะห์ Business Plan ปี 2560 ห้องประชุมเปียโน, บมจ. อาร์เอส
17 พ.ย. 59 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2559 ห้องประชุมฮาร์พ, บมจ. อาร์เอส
16 ส.ค. 59 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2559 ห้องประชุมฮาร์พ, บมจ. อาร์เอส
16 พ.ค. 59 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2559 ห้องประชุมฮาร์พ, บมจ. อาร์เอส
29 ก.พ. 59 ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2558 บมจ. อาร์เอส
19 พ.ย. 58 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2558 บมจ. อาร์เอส
19 ส.ค. 58 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2558 บมจ. อาร์เอส
18 พ.ค. 58 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2558 บมจ. อาร์เอส
5 มี.ค. 58 ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2557 บมจ. อาร์เอส
12 ม.ค. 58 ประชุมนักวิเคราะห์ Business Plan 2558 บมจ. อาร์เอส
18 พ.ย. 57 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2557 บมจ. อาร์เอส
21 ส.ค. 57 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2557 บมจ. อาร์เอส
19 พ.ค. 57 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2557 บมจ. อาร์เอส
11 มี.ค. 57 ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2556 บมจ. อาร์เอส
27 ม.ค. 57 ประชุมนักวิเคราะห์ Business Plan ปี 2557 บมจ. อาร์เอส