นักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงิน

 • 2561
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554
 • 2553
 • 2552
 • 2551
 • 2550
 • 2549
 • 2548
 • 2547
 • 2546
 
ขนาดไฟล์
zip
PDF
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน)
304 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2
(เมษายน - มิถุนายน)
298 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1
(มกราคม - มีนาคม)
281 KB.
 
ขนาดไฟล์
zip
PDF
งบการเงินประจำปี
(มกราคม - ธันวาคม)
343 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน)
281 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2
(เมษายน - มิถุนายน)
279 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1
(มกราคม - มีนาคม)
270 KB.
 
ขนาดไฟล์
zip
PDF
งบการเงินประจำปี
(มกราคม - ธันวาคม)
359 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน)
256 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2
(เมษายน - มิถุนายน)
252 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1
(มกราคม - มีนาคม)
231 KB.
 
ขนาดไฟล์
zip
PDF
งบการเงินประจำปี
(มกราคม - ธันวาคม)
348 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน)
257 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2
(เมษายน - มิถุนายน)
251 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1
(มกราคม - มีนาคม)
226 KB.
 
ขนาดไฟล์
zip
งบการเงินประจำปี
(มกราคม - ธันวาคม)
232 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน)
169 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2
(เมษายน - มิถุนายน)
178 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1
(มกราคม - มีนาคม)
157 KB.
 
ขนาดไฟล์
zip
งบการเงินประจำปี
(มกราคม - ธันวาคม)
253 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน)
181 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2
(เมษายน - มิถุนายน)
179 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1
(มกราคม - มีนาคม)
165 KB.
 
ขนาดไฟล์
zip
งบการเงินประจำปี
(มกราคม - ธันวาคม)
228 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน)
185 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2
(เมษายน - มิถุนายน)
181 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1
(มกราคม - มีนาคม)
162 KB.
 
ขนาดไฟล์
zip
งบการเงินประจำปี
(มกราคม - ธันวาคม)
220 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน)
182 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2
(เมษายน - มิถุนายน)
189 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1
(มกราคม - มีนาคม)
172 KB.
 
ขนาดไฟล์
zip
งบการเงินประจำปี
(มกราคม - ธันวาคม)
641 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน)
497 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2
(เมษายน - มิถุนายน)
458 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1
(มกราคม - มีนาคม)
461 KB.
 
ขนาดไฟล์
zip
งบการเงินประจำปี
(มกราคม - ธันวาคม)
547 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน)
409 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2
(เมษายน - มิถุนายน)
376 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1
(มกราคม - มีนาคม)
351 KB.
 
ขนาดไฟล์
zip
งบการเงินประจำปี
(มกราคม - ธันวาคม)
536 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน)
351 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2
(เมษายน - มิถุนายน)
351 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1
(มกราคม - มีนาคม)
304 KB.
 
ขนาดไฟล์
zip
งบการเงินประจำปี
(มกราคม - ธันวาคม)
469 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน)
316 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2
(เมษายน - มิถุนายน)
298 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1
(มกราคม - มีนาคม)
321 KB.
 
ขนาดไฟล์
zip
งบการเงินประจำปี
(มกราคม - ธันวาคม)
470 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน)
369 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2
(เมษายน - มิถุนายน)
349 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1
(มกราคม - มีนาคม)
335 KB.
 
ขนาดไฟล์
zip
งบการเงินประจำปี
(มกราคม - ธันวาคม)
176 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน)
119 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2
(เมษายน - มิถุนายน)
118 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1
(มกราคม - มีนาคม)
105 KB.
 
ขนาดไฟล์
zip
งบการเงินประจำปี
(มกราคม - ธันวาคม)
130 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน)
91 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2
(เมษายน - มิถุนายน)
87 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1
(มกราคม - มีนาคม)
82 KB.
 
ขนาดไฟล์
zip
งบการเงินประจำปี
(มกราคม - ธันวาคม)
101 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน)
89 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2
(เมษายน - มิถุนายน)
90 KB.
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1
(มกราคม - มีนาคม)
87 KB.