นักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธาน

สารจากประธาน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  “การไม่ยึดติดกับความสำเร็จในอดีต และต้องเข้าใจว่าไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวใดๆ เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญอยู่ที่การเรียนรู้และเข้าใจเรื่องราวในอดีต ค้นหาจุดแข็ง ลบจุดอ่อน พัฒนาตัวเราตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เพื่อให้มีสายตาที่แม่นยำและสามารถคาดการณ์อนาคตได้ดีขึ้น ผนวกกับการหลอมรวมกันของสัญชาตญาณของการอยู่รอดและสัญชาตญาณของการเอาชนะ และทัศนคติเชิงบวก พร้อมที่จะทุ่มเทฝ่าฟันทุกอุปสรรค นั่นจะเป็นพลังที่ก้าวสู่ความสำเร็จได้ไม่ยากนัก” ปีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของอาร์เอสที่ต้องเผชิญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้ามาทำให้หลายอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ แต่อาร์เอสก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าผู้ที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ไม่หยุดนิ่ง เชื่อมั่นต่อพลังบวกของตนเอง (Passion to Win) และพร้อมที่จะปรับตัวไปกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จะยืนหยัดและเป็นผู้ชนะในอุตสาหกรรมได้

ในปี 2560 ที่ผ่านมา ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของธุรกิจอาร์เอสที่มีจุดเปลี่ยนที่สำคัญ (Transformation) เรามองหาโอกาส และใช้ความชำนาญผนวกกับจุดแข็งที่มีอยู่ในมือ ทำให้ธุรกิจใหม่ “ธุรกิจสุขภาพและความงาม” ประสบความสำเร็จอย่างงดงามด้วยการต่อยอดจากธุรกิจเดิม นอกเหนือจากช่อง 8 ที่มีเรตติ้งเติบโตก้าวกระโดดกว่าร้อยละ 30 จากปีก่อนหน้า รวมถึงหลายรายการของช่อง 8 มีเรตติ้งสูงเทียบเท่ากลุ่มผู้นำแล้วนั้น ธุรกิจใหม่ ซึ่งก็คือ ธุรกิจสุขภาพและความงาม ทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 6 เท่าจากปีก่อน และจะเป็นธุรกิจที่ก้าวขึ้นมาเป็นธุรกิจหลักในปี 2561 ด้วย

ผลประกอบการของปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 3,502 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่าร้อยละ 17 จากการเติบโตของรายได้ทั้ง “ธุรกิจสุขภาพและความงาม” และ “ช่อง 8” อาร์เอสใช้แต้มต่อของการมีสื่อที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ช่อง 8” ที่ประสบความสำเร็จ มีเรตติ้งอยู่ในกลุ่มผู้นำ มีข้อได้เปรียบในเชิงการทำการตลาด มีฐานผู้ชมหลากหลายที่เหมาะสมกับสินค้า ทำให้มีการวางโฆษณาบนโทรทัศน์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อเนื่อง เป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิมโดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และเป็นธุรกิจที่อยู่ในเทรนด์ของโลก ในปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากการทำให้ “บริษัท ไลฟ์สตาร์ จำกัด” สร้างแบรนด์สินค้าคุณภาพด้านสุขภาพและความงาม (Product Champion) ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้น ทั้งจากหน้าจอโทรทัศน์ ออนไลน์ และการซื้อผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ อีกทั้งบุคลากรของอาร์เอสและซอฟต์แวร์ที่มีอยู่เดิมได้ถูกพัฒนาทำให้เกิดระบบเทเลเซลล์ “โทร 1781” ที่มีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้แม่นยำขึ้น ทำให้บริษัทฯ ปิดการขายได้เพิ่มขึ้นในทุกๆ เดือน นอกจากนี้ อาร์เอสยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าสุขภาพและความงามอีกหลายราย นำสินค้าโฆษณาและขายผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ของอาร์เอส ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดทั้งในแง่ของเวลาโฆษณาและมีสินค้าคุณภาพที่หลากหลายขึ้น สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นผลให้รายได้รายเดือนของธุรกิจสุขภาพและความงามสูงขึ้นกว่าเดือนก่อนหน้าตลอดทั้งปี 2560 ที่ผ่านมา

ในส่วนของ “ช่อง 8” ธุรกิจที่เป็นฐานสำคัญในการต่อยอดไปสู่ธุรกิจใหม่ ปีที่ผ่านมามีเรตติ้งเติบโตกว่าร้อยละ 30 เป็นผลมาจากความหลากหลายของรายการต่างๆ บนช่อง 8 ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้ชมทั่วประเทศ ทั้งจากรายการข่าว “คุยข่าวเช้าช่อง 8” และรายการในกลุ่มกีฬา ที่ทำเรตติ้งขึ้นกลุ่มผู้นำติดอันดับ 1-2 อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทุบสถิติซีรีส์ต่างประเทศทั้ง “สีดาราม ศึกรักมหาลงกา” และ “หนุมาน สงครามมหาเทพ” ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก มีผู้ชมกว่า 3 ล้านคน และก่อให้เกิดปรากฏการณ์ซีรีส์อินเดียกลับมาฟีเวอร์อีกครั้งในไทย รวมถึงละครและรายการวาไรตี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีเช่นกัน

ในปี 2561 จะเป็นอีกปีที่จะได้เห็นการเติบโตต่อจากการปรับเปลี่ยนธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้ว (Transformation) ของอาร์เอส เราใช้แนวคิดทำธุรกิจใหม่ไร้กรอบ (Beyond the Limit) ซึ่งไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม ดำเนินธุรกิจแบบยืดหยุ่นไปตามทิศทางของตลาด และจะใช้สื่อที่มีผลักดันธุรกิจในกลุ่ม “สุขภาพความงามและพาณิชย์” ให้เติบโต และต่อยอดไปสู่ธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกัน ในส่วนของธุรกิจเพลง จะดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดดนตรีไร้ขอบ พร้อมใช้กลยุทธ์ ศิลปินเป็นศูนย์กลาง (Artist Centric) เพื่อสร้างรายได้ทุกมิติและทุกประเภทธุรกิจ ให้ธุรกิจเกื้อหนุนและสร้างคุณค่าร่วมระหว่างกัน เพื่อให้อาร์เอสเป็นอีกหนึ่งในบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงขึ้นตามมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ อย่างมั่นคง

ในนามของผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า หน่วยงานราชการ และผู้มีส่วนได้เสีย ที่เชื่อมั่น และสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา รวมถึงพนักงาน และศิลปินทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ พร้อมที่จะปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลก และเผชิญกับทุกสถานการณ์แม้ในช่วงที่ท้าทายที่สุดของบริษัทฯ เราจะร่วมมือกันนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป


นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร