RS 2017

นักลงทุนสัมพันธ์

สาส์นจากประธานกรรมการบริษัท

สาส์นจากประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

  ปี 2558 นับได้ว่าเป็นก้าวสำคัญของอาร์เอสในการ เปลี่ยนผ่านโครงสร้างองค์กรเป็นบริษัทมีเดียอย่างเต็มรูปแบบ หลังจากที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจดิจิตัลทีวีดิจิตอลภายใต้แบรนด์ "ช่อง 8" ที่หมายเลข 27 ของระบบสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทั่วประเทศอย่างเต็มตัว จากการเข้าร่วมการประมูลและได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทที่ต้องใช้คลื่นความถี่หรือใบอนุญาต ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อปลายปี 2556

ซึ่งในปีที่ผ่านมานี้เป็นปีที่อุตสาหกรรมสื่อฟรีทีวีมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง จากการที่มีผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลโดยผู้ประกอบการแต่ละรายต่างแข่งขันเพื่อแย่งชิงสายตาคนดูที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของเรทติ้ง และส่วนแบ่งเม็ดเงินโฆษณาที่มีอยู่อย่างจำกัด เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2558 นั้น ถึงแม้จะมีตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่ภาพรวมยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ซบเซา เนื่องจากปีก่อนหน้าเศรษฐกิจภายในประเทศสะดุดลงอย่างหนักจากความขัดแย้งทางด้านการเมือง รวมถึงปัจจัยภายนอกที่ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยพลอยได้รับผลกระทบ ซึ่งส่งผลต่อเนื่องมาถึงอุตสาหกรรมโฆษณาที่มีการเติบโตสัมพันธ์กับเศรษฐกิจของประเทศย่อมได้รับผลกระทบตามไปด้วย

อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยโดยรวมในปี 2559 มีแนวโน้มของการปรับตัวดีขึ้น จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น มาตรฐานช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย มาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนและการบริโภคของภาคเอกชน สำหรับการส่งออกและการท่องเที่ยวยังได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินบาท ทำให้คาดการณ์ว่าในปี 2559 GDP จะเติบโตขึ้นและส่งผลให้อุตสาหกรรมโฆษณามีแนวโน้มที่จะเติบโตตามไปด้วย

สำหรับอาร์เอส ด้วยประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานและมีความพร้อมในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านบุคลากรการผลิตเนื้อหาประเภทวาไรตี้บันเทิงและสาระ รวมถึงความพร้อมทางด้านการเงิน ทำให้ "ช่อง 8" มีเรทติ้งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของ AGB Nielsen Media Research "ช่อง 8" มีเรทติ้งสูงสุดเป็นอันดับ 4 ของประเทศ ซึ่งเป็นอันดับที่นับรวมทั้งช่องในระบบทีวีดิจิตอลและระบบอนาล็อก โดยมีละคร รายการวาไรตี้และรายการกีฬาเป็นคอนเทนต์ที่ได้รับการตอบรับจากผู้ชมเป็นจำนวนมาก

ในส่วนของผลประกอบการปี 2558 มีการรายได้ลดลงเล็กน้อยอันเนื่องมาจากในปีก่อนหน้าบริษัทฯมีรายได้พิเศษจากการบริหารลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2014 เพิ่มเข้ามา หากไม่นับรวมรายได้ในส่วนนี้ รายได้ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ยังคงเติบโตจากการที่แต่ละสถานีโทรทัศน์ของบริษัทฯต่างก็ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยนอกเหนือจาก "ช่อง 8" ที่มีเรทติ้งเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศแล้ว "ช่อง 2" และ "ช่องสบายดีทีวี" ต่างก็มีเรทติ้งในอันดับต้นๆ ของช่องทีวีดาวเทียมในแต่ละกลุ่มประเภท รายได้ธุรกิจสื่อวิทยุลดลงเล็กน้อย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างอิ่มตัว แต่ COOL Fahrenheit 93 ก็ยังสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ทั้งในแง่ของรายได้และจำนวนผู้ฟัง ธุรกิจจัดจำหน่ายเพลงมีรายได้ลดลงจากปีก่อนหน้า อันเนื่องมาจากผู้บริโภคมีรูปแบบการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจเพลงยังคงเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญในฐานะของต้นทางของคอนเทนต์และบุคลากรทางด้านบันเทิงส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ที่สามารถต่อยอดไปสู่ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรมมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เนื่องจากจำนวนกิจกรรมอีเว้นท์ต่าง ๆ ของบริษัทเพิ่มขึ้นและมีรายได้ที่สม่ำเสมอ

ในด้านของความรับผิดชอบต่อสังคม อาร์เอสยังคงยึดมั่นในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจบันเทิงมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา เราได้เข้าร่วมโครงการเพื่อสังคมมากมายหลายโครงการ รวมถึงเป็นผู้จัดกิจกรรมบางส่วนด้วยตนเอง ซึ่งพอจะกล่าวถึงพอสังเขปได้ดังนี้ โครงการ "RS Birthday Charity" กิจกรรมปรำจำเดือนที่เชิญชวนนักร้อง นักแสดงในสังกัด รวมถึงพนักงานอาร์เอสที่มีเดือนเกิดนั้น ๆ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมในสถานที่ต่าง ๆ อาทิ มูลนิธิเด็กอ่อน ศูนย์บริการผู้สูงอายุ โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เป็นต้น นอกจาากนี้ยังมีกิจกรรมขากดอกแก้วกัลยาเนื่องในวันคนพิการ เพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้พิการทั่วประเทศ กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาของโรคเอดส์ และสร้างภูมิความรู้ในการป้องกัน เนื่องในวันเอดส์โลก กิจกรรมขายธงมหิดลเนื่องในวันมหิดล รายได้สมทบทุนมูลนิธิศิริราชพยาบาล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น กิจกรรมการแข่งขันแรลลี่การกุศล เพื่อหารายได้ก่อสร้างอาคาร ศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น

ในส่วนของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยังเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ของอาร์เอสมาโดยตลอด ทำให้ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี พ.ศ. 2558 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2015) บริษัทได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม Very Best CG Scoring และบริษัทก็ได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวมาโดยตลอด ไม่เพียงแต่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่เรามุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กรที่สร้างสังคมที่ยั่งยืน และสร้างความสมดุล ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า หน่วยงานราชการ และผู้มีอุปการคุณ ที่เชื่อมั่น ไว้วางใจ และสนับสนุนบริษัทฯด้วยดีเสมอมา และที่สำคัญที่สุด คือ พนักงาน และศิลปินทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ มีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและเผชิญกับทุกสถานการณ์ จนสิ่งนี้กลายมาเป็นวัฒนธรรมและจุดแข็งสำคัญของชาวอาร์เอสในการร่วมกันนำพาองค์กรของเราให้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้า สู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง


นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร