นักลงทุนสัมพันธ์


รับข่าวผ่านอีเมล์สมัครที่นี่

INVESTOR KITS

ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

Analyst Presentation

 • 2562
 • 2561
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554
 • 2553
 • 2552
 • 2551
 • 2550
 • 2549
 • 2548
 
ขนาดไฟล์
pdf
ไตรมาสที่ 3 Analyst Presentation
(กรกฎาคม - กันยายน)
1.15 MB.
ไตรมาสที่ 2 Analyst Presentation
(เมษายน - มิถุนายน)
2.16 MB.
ไตรมาสที่ 1 Analyst Presentation
(มกราคม - มีนาคม)
2.96 MB.
 
ขนาดไฟล์
pdf
ประจำปี Analyst Presentation
(มกราคม - ธันวาคม)
1.10 MB.
ไตรมาสที่ 3 Analyst Presentation
(กรกฎาคม - กันยายน)
2.24 MB.
ไตรมาสที่ 2 Analyst Presentation
(เมษายน - มิถุนายน)
1.87 MB.
ไตรมาสที่ 1 Analyst Presentation
(มกราคม - มีนาคม)
1.84 MB.
 
ขนาดไฟล์
pdf
ประจำปี Analyst Presentation
(มกราคม - ธันวาคม)
1.68 MB.
ไตรมาสที่ 3 Analyst Presentation
(กรกฎาคม - กันยายน)
1.42 MB.
ไตรมาสที่ 2 Analyst Presentation
(เมษายน - มิถุนายน)
1.64 MB.
ไตรมาสที่ 1 Analyst Presentation
(มกราคม - มีนาคม)
1.71 MB.
 
ขนาดไฟล์
pdf
ประจำปี Analyst Presentation
(มกราคม - ธันวาคม)
1.47 MB.
ไตรมาสที่ 3 Analyst Presentation
(กรกฎาคม - กันยายน)
2.57 MB.
ไตรมาสที่ 2 Analyst Presentation
(เมษายน - มิถุนายน)
2.09 MB.
ไตรมาสที่ 1 Analyst Presentation
(มกราคม - มีนาคม)
3.18 MB.
 
ขนาดไฟล์
pdf
ประจำปี Analyst Presentation
(มกราคม - ธันวาคม)
4.23 MB.
ไตรมาสที่ 3 Analyst Presentation
(กรกฎาคม - กันยายน)
5.17 MB.
ไตรมาสที่ 2 Analyst Presentation
(เมษายน - มิถุนายน)
6.96 MB.
ไตรมาสที่ 1 Analyst Presentation
(มกราคม - มีนาคม)
2.72 MB.
 
ขนาดไฟล์
pdf
ประจำปี Analyst Presentation
(มกราคม - ธันวาคม)
8.32 MB.
ไตรมาสที่ 3 Analyst Presentation
(กรกฎาคม - กันยายน)
4.60 MB.
ไตรมาสที่ 2 Analyst Presentation
(เมษายน - มิถุนายน)
1.81 MB.
ไตรมาสที่ 1 Analyst Presentation
(มกราคม - มีนาคม)
1.71 MB.
 
ขนาดไฟล์
pdf
ประจำปี Analyst Presentation
(มกราคม - ธันวาคม)
4.23 MB.
ไตรมาสที่ 3 Analyst Presentation
(กรกฎาคม - กันยายน)
5.17 MB.
ไตรมาสที่ 2 Analyst Presentation
(เมษายน - มิถุนายน)
6.96 MB.
ไตรมาสที่ 1 Analyst Presentation
(มกราคม - มีนาคม)
2.72 MB.
 
ขนาดไฟล์
pdf
ประจำปี Analyst Presentation
(มกราคม - ธันวาคม)
8.32 MB.
ไตรมาสที่ 3 Analyst Presentation
(กรกฎาคม - กันยายน)
4.60 MB.
ไตรมาสที่ 2 Analyst Presentation
(เมษายน - มิถุนายน)
1.81 MB.
ไตรมาสที่ 1 Analyst Presentation
(มกราคม - มีนาคม)
1.71 MB.
 
ขนาดไฟล์
pdf
ประจำปี Analyst Presentation
(มกราคม - ธันวาคม)
1.74 MB.
ไตรมาสที่ 3 Analyst Presentation
(กรกฎาคม - กันยายน)
4.87 MB.
ไตรมาสที่ 2 Analyst Presentation
(เมษายน - มิถุนายน)
4.28 MB.
ไตรมาสที่ 1 Analyst Presentation
(มกราคม - มีนาคม)
1.23 MB.
 
ขนาดไฟล์
pdf
ประจำปี Analyst Presentation
(มกราคม - ธันวาคม)
10.01 MB.
ไตรมาสที่ 3 Analyst Presentation
(กรกฎาคม - กันยายน)
1.16 MB.
ไตรมาสที่ 2 Analyst Presentation
(เมษายน - มิถุนายน)
7.45 MB.
ไตรมาสที่ 1 Analyst Presentation
(มกราคม - มีนาคม)
1.82 MB.
 
ขนาดไฟล์
pdf
ประจำปี Analyst Presentation
(มกราคม - ธันวาคม)
3.51 MB.
ไตรมาสที่ 3 Analyst Presentation
(กรกฎาคม - กันยายน)
2.99 MB.
ไตรมาสที่ 2 Analyst Presentation
(เมษายน - มิถุนายน)
1.22 MB.
ไตรมาสที่ 1 Analyst Presentation
(มกราคม - มีนาคม)
1.27 MB.
 
ขนาดไฟล์
pdf
ประจำปี Analyst Presentation
(มกราคม - ธันวาคม)
3.12 MB.
ไตรมาสที่ 3 Analyst Presentation
(กรกฎาคม - กันยายน)
871 KB.
ไตรมาสที่ 2 Analyst Presentation
(เมษายน - มิถุนายน)
1.25 MB.
ไตรมาสที่ 1 Analyst Presentation
(มกราคม - มีนาคม)
1.20 MB.
 
ขนาดไฟล์
pdf
ประจำปี Analyst Presentation
(มกราคม - ธันวาคม)
137 KB.
ไตรมาสที่ 3 Analyst Presentation
(กรกฎาคม - กันยายน)
144 KB.
ไตรมาสที่ 2 Analyst Presentation
(เมษายน - มิถุนายน)
148 KB.
ไตรมาสที่ 1 Analyst Presentation
(มกราคม - มีนาคม)
100 KB.
 
ขนาดไฟล์
pdf
ประจำปี Analyst Presentation
(มกราคม - ธันวาคม)
94 KB.
ไตรมาสที่ 3 Analyst Presentation
(กรกฎาคม - กันยายน)
97 KB.
ไตรมาสที่ 2 Analyst Presentation
(เมษายน - มิถุนายน)
144 KB.
ไตรมาสที่ 1 Analyst Presentation
(มกราคม - มีนาคม)
124 KB.
 
ขนาดไฟล์
pdf
ประจำปี Analyst Presentation
(มกราคม - ธันวาคม)
193 KB.
ไตรมาสที่ 3 Analyst Presentation
(กรกฎาคม - กันยายน)
442 KB.
ไตรมาสที่ 2 Analyst Presentation
(เมษายน - มิถุนายน)
239 KB.
ไตรมาสที่ 1 Analyst Presentation
(มกราคม - มีนาคม)
220 KB.
 
ขนาดไฟล์
pdf
ประจำปี Analyst Presentation
(มกราคม - ธันวาคม)
189 KB.
ไตรมาสที่ 3 Analyst Presentation
(กรกฎาคม - กันยายน)
175 KB.
ไตรมาสที่ 2 Analyst Presentation
(เมษายน - มิถุนายน)
150 KB.
ไตรมาสที่ 1 Analyst Presentation
(มกราคม - มีนาคม)
345 KB.
 
ขนาดไฟล์
pdf
ประจำปี Analyst Presentation
(มกราคม - ธันวาคม)
287 KB.
ไตรมาสที่ 3 Analyst Presentation
(กรกฎาคม - กันยายน)
169 KB.
ไตรมาสที่ 2 Analyst Presentation
(เมษายน - มิถุนายน)
324 KB.
ไตรมาสที่ 1 Analyst Presentation
(มกราคม - มีนาคม)
213 KB.