RS 2560 Media Revolutionist

ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารมีอิทธิพลอย่างสูงสุดในชีวิตประจำวันของทุกๆคน การบริโภคสื่อบันเทิงจึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การรับรู้เฉพาะบุคคลเท่านั้น ฉะนั้น มาร่วมกันแบ่งปันคอนเทนต์บันเทิง และส่งต่อความสุขผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คให้ทุกๆคนรอบๆตัว เพื่อโลกที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และเชื่อมต่อกันอย่างไร้่ขีดจำกัด