RS 2017

นักลงทุนสัมพันธ์

RS
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด 25.75
เปลี่ยนแปลง: -0.25
% เปลี่ยนแปลง: -0.96%
 
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 14,826,800
ช่วงราคาระหว่างวัน: 24.80 - 26.75
ปรับปรุงเมื่อ: 17 พ.ย. 2560 16:39
  • 5d
  • 3m
  • 1y
  • 3y
  • 5y
รายงานประจำปี
2559
ดาวน์โหลด Html
งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2560
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เพิ่มเติม