RS 2017

นักลงทุนสัมพันธ์

RS
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด 20.80
เปลี่ยนแปลง: +1.30
% เปลี่ยนแปลง: 6.67%
 
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 11,057,900
ช่วงราคาระหว่างวัน: 19.70 - 20.80
ปรับปรุงเมื่อ: 20 ต.ค. 2560 16:39
  • 5d
  • 3m
  • 1y
  • 3y
  • 5y
รายงานประจำปี
2559
ดาวน์โหลด Html
งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2560
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เพิ่มเติม